Hulpverleners budget- en schuldhulp binnen het samenwerkingsverband

Signaalkaart Schuldoverlast signaleren en bespreekbaar maken

Signaalkaart schuldenlast signaleren en bespreekbaar maken

Doelgroep:

Thuiszorgdiensten (Thuiszorgmedewerkers en/of sectorverantwoordelijken)

Doelstellingen:

Dit vormingsaanbod en de bijhorende signaalkaart werd oorspronkelijk ontwikkeld door BIZ Centraal-West-Vlaanderen, maar wordt sinds 2014 aangeboden door de 3 West-Vlaamse BIZ regio's. De signaalkaart wil thuiszorgmedewerkers ondersteunen in het herkennen en detecteren van signalen die kunnen wijzen op schuldoverlast en financiële moeilijkheden. Het bijkomende vormingsaanbod spitst zich daarnaast ook toe op hoe er met deze signalen concreet aan de slag kan worden gegaan.

Omschrijving:

Het aanbod bestaat uit de signaalkaart, een vormingsaanbod naar thuiszorgmedewerkers, een vormingsaanbod naar sectorverantwoordelijken en een train de trainer, specifiek gericht op de vormingsdiensten van de thuiszorgdiensten.

Opmerkingen:

Tussen 2014 en 2016 werd dit aanbod door de drie West-Vlaamse BIZ regio's geïmplementeerd in de West-Vlaamse werkingen van Solidariteit voor het Gezin, Familiehulp en de Bond Moyson.

BIZ Centraal West-Vlaanderen herwerkte dit aanbod ook naar medewerkers van de poetsdiensten.

Aanbod vanuit BIZ Noord-West-Vlaanderen:

Interesse in dit aanbod? Neem dan contact op. 

vectortekeningen_budgetinzicht

De signaalkaart ondersteunt thuismedewerkers om financiële problemen te detecteren en bespreekbaar te maken