Jongeren van het secundair onderwijs

Ingrediëntenboek Slim Budget

Ingrediëntenboek Slim Budget

Doelgroep:

2de en 3de graad secundair onderwijs, volwassenen

Doelstellingen:

Het ingrediëntenboek biedt, naast een aantal theoretische kaders omtrent financiële vaardigheden en competenties, een bundeling van de verschillende werkvormen rond het thema budget- en schuld.

Algemene omschrijving:

In 2012 ontwikkeld BIZ Noord-West-Vlaanderen, onder de toenmalige naam project Prometheus, een map waarin talrijke werkvormen gebundeld werden met als centrale thema budget- en schuld. Deze werkvormen zijn zowel toepasbaar binnen de context van individuele cliëntsituaties als in (klas)groepen.

Opmerkingen:

Het volledige pakket kan gedownload worden in een pdf-bestand, maar elke werkvorm is eveneens te downloaden in een Word-bestand zodat de inhoud makkelijk aangepast kan worden op maat van de nood.

Aanbod vanuit BIZ Noord-West-Vlaanderen:

De map is gratis te ontlenen en indien gewenst kan er een beknopte toelichting gegeven worden rond het praktisch aan de slag gaan met deze werkvormen. Interesse? Neem dan contact op.

vectortekeningen_budgetinzicht

Het ingrediëntenboek biedt, naast een aantal theoretische kaders omtrent financiële vaardigheden en competenties, een bundeling van de verschillende werkvormen rond het thema budget- en schuld