Hulpverleners budget- en schuldhulp binnen het samenwerkingsverband

Nice to know

Peeters wil schuldenlast indijken met nieuwe wet

Lees hier het artikel dat verscheen in De Morgen van 22 06 2018

Verjaring van energieschulden, Wet Potpourri V (juli 2017)


In het Wetsontwerp Potpourri V is een wijziging opgenomen van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verjaring van schuldvorderingen wegens levering van goederen en diensten via distributienetten voor water, gas of elektriciteit
of de levering van elektronische communicatiediensten of omroeptransmissie- en omroepdiensten via elektronische communicatienetwerken: 

In Art. 48 van het ontwerp staat:
Artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangevuld met een tweede lid, luidende:
“Schuldvorderingen wegens levering van goederen en diensten via distributienetten voor water, gas of elektriciteit of de levering van elektronische communicatiediensten of omroeptransmissie- en omroepdiensten via elektronische communicatienetwerken verjaren na verloop van vijf jaren.”.

Op zich verandert dit niets en wordt de wet wordt aangepast aan de praktijk. Na jarenlange discussie in rechtsleer en rechtspraak was het de laatste jaren gevestigde rechtspraak dat de verjaringstermijn hiervoor 5 jaar is. Dit wordt nu ook duidelijk in de wet gezet.
 

Wijzigingen Belfiusrekening budgetbeheer (juni 2017)

Belfius nam de beslissing dat cliënten na afsluiten van budgetbeheer niet langer het rekeningnummer van de afnamerekening kunnen behouden.

De motivatie en bijkomende uitleg hieromtrent lees je hier

Erfenis aanvaarden of weigeren? (februari 2017)

Je kan een erfenis ofwel zuiver aanvaarden, ofwel verwerpen, ofwel - indien je twijfelt - aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.Minister van Justitie Koen Geens heeft een wetsontwerp klaar om mensen te helpen bij het maken van de juiste keuze. De minister wil erfgenamen beschermen via de tussenkomst van een notaris, die hen raad verstrekt over de draagwijdte en de gevolgen van hun keuze. 

Meer info vind je hier.

vectortekeningen_budgetinzicht

BIZ bundelt hier interessante weetjes voor de hulpverlener