Jongeren van het secundair onderwijs

Toolbox Laat je gelden

Toolbox Laat je Gelden

Doelgroep:

3de graad secundair onderwijs, jongvolwassenen

Doelstellingen:

In groep preventief werken rond schuldoverlast.

Algemene omschrijving:

Rode draad voor het project is dat het gericht is op preventie voor een doelgroep jongvolwassenen die kwetsbaar is bij het zetten van de stappen naar een zelfstandig leven en hierdoor risico loopt op het opbouwen van een schuldenproblematiek. We denken dan aan jongeren met een leefloon, jongeren met een vervangingsinkomen die reeds langere tijd werkloos zijn, jongeren in opleiding omdat hun diploma weinig “werkwaardig” is, jongeren uit de bijzondere jeugdzorg die zelfstandig gaan wonen…. Het pakket is eveneens toepasbaar bij andere doelgroepen. We denken dan aan het onderwijs, de bijzondere jeugdzorg, de vele actoren die werken aan arbeidstrajecten, jongeren in een beschutte werkplaats of werknemers in een sociale werkplaats….

Opmerkingen:

Het pakket is ontwikkeld vanuit een actieve dialoog en intense samenwerking tussen de CAW Stimulans, Groep Intro Kortrijk, CAW Piramide en de OCMW’s uit de regio Kortrijk. Tevens was er ondersteuning door Katho-Ipsoc Kortrijk.

Aanbod vanuit BIZ Noord-West-Vlaanderen:

Partners van het samenwerkingsverband kunnen de box gratis ontlenen. Interesse? Neem dan contact op.

vectortekeningen_budgetinzicht

De toolbox zet in op preventie van financiële problemen en risico's bij jongvolwassenen die kwetsbaar zijn bij het zetten van de stap naar een zelfstandig leven. Het uiteindelijke doel is het voorkomen van schuldoverlast