Jongeren van het secundair onderwijs

In Balans, Op Eigen Benen

In Balans, op eigen benen

Doelgroep:

2de en 3de graad secundair onderwijs

Doelstellingen:

- nadenken over verschillende kennisvragen die te maken hebben met alleen gaan wonen;
- gevoelens bespreken die gepaard gaan met ‘op eigen benen’ staan;
- tips om het zelfstandige leven zo aangenaam mogelijk te maken.

Algemene omschrijving:

Het spel is een kwartetspel waarbij diegene die het eerst een kwartet bekomen heeft een vraag of opdracht moet uitvoeren. De opdrachten en vragen zijn allemaal toegespitst op ‘alleen gaan wonen’. Het thema komt in zijn ruime context aan bod. Zo kunnen er zowel vragen gesteld worden over emoties die gepaard gaan met alleen gaan wonen als kennisvragen over huur en opsommen van tips om te sparen. Het spel bevat een gamma aan vragen over de ruime context van ‘op eigen benen staan’. In elk spel komen willekeurige vragen aan bod, de inhoud van elke spel kan dus volledig verschillend zijn.

Bij het pakket is een handleiding voorzien die de begeleider van de nodige uitleg voorziet om aan de slag te gaan. In de vragenlijst die bij het spel hoort zijn ook moeilijke vragen opgenomen. Het is aan de begeleiders om eventueel vragen te filteren en die vragen eruit te halen die voor hun leerlingen haalbaar zijn.

Opmerkingen:

Dit spel kan aangekocht worden bij In Petto.

Aanbod vanuit BIZ Noord-West-Vlaanderen:

Partners van het samenwerkingsverband kunnen het pakket gratis ontlenen. Interesse? Neem dan contact op.

vectortekeningen_budgetinzicht

Bij het pakket is een handleiding voorzien die de begeleider van de nodige uitleg voorziet om aan de slag te gaan