Over ons

Stuurgroep en beleidsplan

Stuurgroep BIZ Noord-West-Vlaanderen

In samenwerking met de leden van het samenwerkingsverband BIZ Noord-West-Vlaanderen werd een stuurgroep opgericht die de volgende opdrachten heeft:

- Initiatieven plannen, opvolgen, evalueren en bijsturen om schuldenlast in het werkingsgebied van het samenwerkingsverband terug te dringen en te voorkomen;

- Het opstellen van een jaarplan en beleidsplan + het opvolgen van de daarbij horende begroting;

- Minimaal alle openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het centrum voor algemeen welzijnswerk en de verenigingen waar armen het woord nemen uit haar werkgebied informeren over haar werkzaamheden en de behaalde resultaten, op een voor de regionale context passende wijze.

Hier kan je terecht voor meer informatie over de samenstelling van de stuurgroep.

Elke partner van het samenwerkingsverband kan en mag deelnemen aan de stuurgroep. Op de jaarlijkse ledenvergadering worden de leden hieromtrent ook actief bevraagd. Ook externe partners kunnen de vraag tot deelname aan de stuurgroep stellen. Interesse? Neem dan contact op.

Beleidsplan 2021 - 2025

Nieuwsgierig naar onze plannen voor de volgende 5 jaar?

Lees dan zeker ons beleidsplan 2021-2025. 

vectortekeningen_budgetinzicht

Samen met relevante partners zet BIZ Noord-West-Vlaanderen in op het bestendigen en versterken van een complementair regionaal aanbod budget-en schuldhulpverlening. Kernpartners hierbij zijn de 18 OCMW’s van de regio, de Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen en CAW Noord-West-Vlaanderen.