Kinderen van het basisonderwijs

Toolbox financiële educatie in het basisonderwijs

Doelgroep:

1ste, 2de en 3de graad basisonderwijs

Doelstellingen:

Met de toolbox biedt BIZ een verzameling educatief materiaal aan om in het basisonderwijs aan de slag te gaan rond het thema financiële educatie. De materialen richten zich naar kinderen van de 3de graad. 

Algemene omschrijving:

Deze box bestaat uit 4 verschillende delen : 
1. De Geldlesweek: Dit is een pakket bestaande uit 5 lesdelen (max 30min) die ingaat op de
verschillende aspecten van financiële educatie.
2. Speel eens een spel met geld: De box bevat de volgende spelen: Budg€tpret, Just'in budget en
Geldweg.
3. Mini WAKOSTA?! budgetbeurs: met de mini WAKOSTA?! budgetbeurs leren de kinderen
spelenderwijs nadenken over hun eigen budget, wensen en verlangens.
4. Budget in handen van je kind, ouderavond: ouderavond over financiële opvoeding bij kinderen.

Opmerkingen:

De inhoud van de box kan toegelicht worden op team of bij ontlening kan een BIZ medewerker de materialen kort toelichten.

Aanbod vanuit BIZ Noord-West-Vlaanderen:

De box kan gratis ontleend worden voor een periode van maximum 3 weken.  Interesse? Neem dan contact op.

vectortekeningen_budgetinzicht

De materialen richten zich naar kinderen van de 1ste tot en met de 3de graad. Naast educatieve spelen, bevat de box ook materiaal die in de les kunnen worden geïntegreerd. Deze materialen zijn ook geschikt voor hulpverleners die met kinderen werken.