Hulpverleners budget- en schuldhulp binnen het samenwerkingsverband

Leernetwerken

Klik hier voor AGENDA 2019

Drie maal per jaar wordt een leernetwerkbijeenkomst georganiseerd voor de leden van het samenwerkingsverband. Het centrale thema wordt door het netwerk zelf aangeleverd. De medewerkers van BIZ zoeken hierbij een gepast (extern) aanbod en zorgen voor de praktische omkadering.

Doelgroep:

Hulpverleners uit de budget- en schuldhulpverlening uit de regio Noord-West-Vlaanderen.

Doelstellingen:

BIZ Noord-West-Vlaanderen wil via het aanbod van leernetwerken inzetten op het delen en uitwisselen van meningen, visies en ervaringen tussen budget- en schuldhulpverleners uit de regio. Daarnaast zetten de leernetwerken in op de verhogen van kennis en competenties van de deelnemende hulpverleners.

Algemene omschrijving:

Sinds 2012 organiseert BIZ jaarlijks enkele leernetwerken. Hieronder een greep uit de thema's die reeds aan bod kwamen:

- Overdracht van cliëntdossiers;

- Uitstroom en afbouw;

- Van adviseren naar motiveren;

- Nazorg;

- Motiverend werken binnen de schuldhulpverlening (Jan Brodala);

- Budget- en schuldhulp voor mensen met een psychische, psychaitrische en/of verslavingsproblematiek.

- Wat te doen bij overlijden

- Hoe omgaan met een negatief budgetplan

Opmerkingen:

Dit aanbod is kosteloos en specifiek gericht op de leden van BIZ Noord-West-Vlaanderen.

Ben je zelf een budget- en schuldhulpverlener van BIZ Noord-West-Vlaanderen? Ervaar je zelf bepaalde noden op het vlak specifieke thema's? Aarzel dan zeker niet om deze door te geven.

 

vectortekeningen_budgetinzicht

Ben je zelf een budget- en schuldhulpverlener binnen de regio Noord-West-Vlaanderen? Ervaar je noden op het vlak specifieke thema's? Aarzel dan zeker niet om deze door te geven.