Volwassenen

De Budgetbeurs voor ouders

Budgetbeurs voor volwassenen

Doelgroep:

Volwassenen, ouders, organisaties zoals Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen, Welzijnsschakels, ...

Doelstellingen:

Via een interactief parcours maken de deelnemers kennis met meerdere aspecten van het zelfstandig wonen. Daarbij wordt vooral gefocust op de informatie, vaardigheden en competenties die noodzakelijk zijn wanneer men de stap naar zelfstandig leven en wonen wil/moet zetten. 

Algemene omschrijving:

Hoeveel bedraagt de gemiddelde huishuur? Met welke kosten dien je rekening te houden wanneer je alleen gaat wonen? Wat is een EPC? Wat zijn vaste kosten? Hoeveel bedraagt een gemiddeld ‘startersloon’? Waar kan je terecht met je vragen rond geld?

Heel wat mensen worden met deze vragen geconfronteerd wanneer ze (opnieuw) stappen zetten rond het op eigen benen staan. Het staat vast dat het voor heel wat van hen niet eenvoudig is om het bos door de bomen te zien. 

De budgetbeurs (oorspronkelijk een een concept van BIZ Zuid-West-Vlaanderen)  richt zich op jongeren van het laatste jaar secundair onderwijs, maar wordt sinds 2016 ook bij andere specifieke groepen ingezet.

Naast het delen van ervaringen en expertise rond dit thema is het de bedoeling dat de deelnemers wegwijs gemaakt worden in het bestaande aanbod van de hulpverleningsdiensten. Op deze manier wordt men gestimuleerd om de stap naar ondersteuning en hulp, zo vlot en zo vroeg mogelijk te zetten.

Opmerkingen:

Naast het 'vaste' aanbod van de beurs, bestaat er eveneens een mobiel aanbod dat door de partners kan worden ontleend. Organisaties of scholen die dit wensen kunnen op deze manier de beurs op de eigen locatie opzetten.

Aanbod vanuit BIZ Noord-West-Vlaanderen:

Partners kunnen de mobiele beurs gratis ontlenen of kunnen beroep doen op het aanbod van de permanente beurs. Wanneer men zelf aan de slag wil gaan met de beurs, voorzien de medewerkers van BIZ een train de trainer voor de personen die het aanbod zullen begeleiden.

Interesse? Neem dan zeker contact op.

vectortekeningen_budgetinzicht

De budgetbeurs richt zich op jongeren van het laatste jaar secundair onderwijs, maar wordt sinds 2016 ook bij andere specifieke groepen ingezet.