Hulpverleners budget- en schuldhulp binnen het samenwerkingsverband

Train de trainer Budgetbeurs

Train de trainer Budgetbeurs + ontlening mobiele budgetbeurs

Doelgroep:

Hulpverleners, leerkrachten die binnen hun organisatie/school zelf aan de slag wensen te gaan met de mobiele Budgetbeurs.

Doelstellingen:

Hulpverleners, leekrachten praktische ondersteuning bieden, zodat de beurs door hen zelfstandig kan begeleid worden.

Omschrijving:

Voor dit aanbod wordt 3 uur voorzien. Indien gewenst kan de beurs vooraf samen met de BIZ-medewerker worden opgezet. De beurs wordt met de begeleiders actief doorlopen, waarbij men de kans heeft om praktische in inhoudelijke vragen te stellen.

Opmerkingen:

In dit aanbod is de ontlening van de mobiele Budgetbeurs inbegrepen. Er dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn om de beurs te plaatsen. Neem vooraf contact met de BIZ-medewerker op om hier indien nodig rond af te stemmen. BIZ voorziet alle inhoudelijke materialen. Materialen die louter dienen als aankleding (vb. tafels, stoelen, ...), dienen door de aanvrager te worden voorzien. Tijdig aanvragen is de boodschap, aangezien dit aanbod frequent wordt bevraagd.

Aanbod vanuit BIZ Noord-West-Vlaanderen:

Dit aanbod is gratis voor partners van BIZ Noord-West-Vlaanderen. 

Interesse? Neem dan contact op.

vectortekeningen_budgetinzicht

BIZ ondersteunt jouw organisatie of school om zelf met de Budgetbeurs aan de slag te gaan