Collectieve Schuldenregeling

Checklisten en nota's collectieve schuldenregeling

Checklist 'opstart CSR'

Met de checklist 'Opstart CSR' kan je voor jezelf nagaan of je alle info vooraf hebt besproken met de cliënt.

Deze checklist vindt u hier

Checklist 'Opmaak verzoekschrift'

Deze checklist biedt een overzicht van alle gegevens en documenten die men moet verzamelen voor de opmaak van het verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling. Deze informatie is belangrijk om de financiële situatie en de gezinssituatie zo goed mogelijk in beeld te brengen.

De checklist vindt u hier

Afsprakennota collectieve schuldenregeling

Duidelijke informatie, wederzijdse communicatie en goede afspraken zijn van groot belang voor een vlot verloop van de collectieve schuldenregeling.

Deze afsprakennota is een leidraad om alle punten die van belang zijn voor een goed verloop van de procedure te bespreken.

De afsprakennota vindt u hier.

Checklist 'afronding CSR'

Deze checklist is een leidraad om alle noodzakelijke informatie op het einde van het vonnis te bespreken met de cliënt. Op die manier zijn er concrete afspraken rond het verdere beheer van de financiën en kunnen misverstanden en onduidelijkheden op dit vlak vermeden worden.

De checklist vindt u hier.

vectortekeningen_budgetinzicht

praktische checklisten en afsprakennota's voor een transparantere CSR