Volwassenen

Budgetcafé

'Het concept Budgetcafé is ontstaan in de Kempen (2013). Dit vanuit de vaststelling dat er vanuit de VWAN en de Welzijnsschakels een duidelijke nood leefde om enerzijds preventief anderzijds ook specifiek te focussen op een informatief en uitwisselingsluikrond rond dit thema. Hierin wordt op concrete en bruikbare informatie en tips ingegaan waarbij de deelnemer(s) steeds centraal staan en niet de participerende organisaties.'

BIZ Noord-West-Vlaanderen streeft naar een concept dat we regionaal kunnen organiseren. Hiervoor worden maximum een vijftal diensten uitgenodigd volgens de noden van de deelnemers. Zo willen we de drempel verlagen voor mensen om de eventuele stap naar een externe dienst te zetten i.f.v. de verdere opvolging van hun vraag en situatie. 

Het budgetcafé is een aanbod naar verenigingen en welzijnsschakels en verloop in verschillende fasen : 

  • fase 1 : in kaart brengen van noden, vragen en verwachtingen. Vertalen in thema's en relevante diensten. 
  • fase 2 : praktische opvolging en planning van het budgetcafé
  • fase 3 : uitvoering
  • fase 4 : nazorg en opvolging

Geïnteresseerde verenigingen of welzijnsschakels kunnen ons contacteren voor meer informatie. 

vectortekeningen_budgetinzicht

Een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar er op een informele manier van elkaar geleerd kan worden over alles wat met het ruime thema
budget te maken heeft.