Op zoek naar hulp?

Heb je vragen rond je budget? Heb je schulden of dreig je in de schulden terecht te komen? Weet dat je er niet alleen voor staat. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) bieden een ruim aanbod budget- en schuldhulp aan. Indien nodig maakt men je ook wegwijs naar andere diensten of organisaties.

Voor heel wat mensen is de stap naar hulp echter moeilijk te zetten. Dit is ook te begrijpen. Gevoelens zoals schaamte, onzekerheid en angst kunnen hiermee gepaard gaan. Weten welk hulpaanbod bestaat en waar je ervoor terecht kan, helpt je al een eind op de goede weg.

Er zijn ongeveer een viertal soorten budget- en schuldhulp te onderscheiden, hieronder worden deze verder toegelicht. Indien je meer info wenst over hoe de verschillende OCMW's en het CAW in de regio Noord-West-Vlaanderen deze hulp aanbieden, kan je hier terecht. 
 

 

Budgetbeheer

Ondervind je problemen met het onder controle houden van je uitgaven en met het opvolgen van je administratie? Is het moeilijk of (tijdelijk) niet mogelijk om zelf de betaling van je rekeningen en facturen op te volgen? Zou het een hulp betekeken dat een maatschappelijk werker jouw betalingen (mee) opvolgt en uitvoert? Dan kan budgetbeheer de ondersteuning bieden waarnaar je op zoek bent.

Wat houdt in?

De maatschappelijk werker stelt samen met jou een budgetplan op, waarin je inkomsten en uitgaven zijn opgenomen. Eventuele schulden worden ook in dit plan worden opgenomen. In tegenstelling tot bij budgetbegeleiding dien je de maatschappelijk werker toestemming te geven om jouw budget te beheren.

Hij of zij ontvangt jouw inkomen op een speciaal daarvoor geopende rekening en betaalt de nodige rekeningen en facturen. Jij krijgt daarnaast een bepaalde som leefgeld om aan je dagelijkse uitgaven te besteden. Indien mogelijk zal de maatschappelijk werker ook een spaarreserve aanleggen en wordt er maandelijks een bedrag aan de kant gezet voor onvoorziene kosten. Het is uiteraard van belang dat de maatschappelijk werker over de nodige brieven en facturen beschikt om de betalingen correct en op tijd uit te voeren. Het tijdig binnenbrengen van de nodige documenten is dus een must!

De duur van budgetbeheer kan variëren naargelang de nood en je behoefte, maar het uiteindelijke doel is om het aanbod (indien mogelijk) af te bouwen, zodat je jouw budget opnieuw zelfstandig kan beheren.

Het aanbod is gratis en vrijwillig en je kan zelf beslissen om het beheer stop te zetten. Budgetbeheer kan gecombineerd worden met het aanbod schuldbemiddeling.

Waar kan je hiervoor terecht?

Voor dit aanbod kan je terecht in het OCMW van jouw gemeente. Het kan zijn dat er in het OCMW een wachttijd geldt voor het budgetbeheer kan worden opgestart. Laat je hier echter niet door afschrikken. Hoe sneller de aanmelding gebeurt, hoe sneller je verder geholpen kan worden.

 

Voor budgetbeheer kan je terecht bij

vectortekeningen_budgetinzicht

Voordelen

De maatschappelijk werker betaalt jouw rekeningen op tijd en zorgt ervoor dat je uitgaven binnen jouw financiële mogelijkheden passen. Budgetbeheer kan voor de nodige rust zorgen door je (tijdelijk) te ontlasten van de stress die gepaard kan gaan met het opvolgen van je administratie en de betaling van rekeningen.

Opgelet!

Het beheer van je budget doe je niet langer zelf. Je verliest dus een stukje financiële vrijheid.