Over ons

Jaarplan -en verslag

Jaarplan -en verslag

Op de ledenvergadering van september 2019 werd door de BIZ partners samen nagedacht over de invulling van het jaarplan 2020. Op basis van deze waardevolle input kwam het plan voor het volgende werkjaar tot stand. 25 oktober 2019 werd dit document ingediend bij de Vlaamse Overheid, samen met de begroting.

Benieuwd naar de inhoud? Neem dan hier een kijkje.

Op basis hiervan maken we onze AGENDA 2020. 

Heb je opmerkingen, aanvullingen of zie je mogelijkheden om rond een of meerdere aties samen te werken? Neem dan contact op met de BIZ -medewerkers.

vectortekeningen_budgetinzicht

Wil je samen nadenken over toekomstige acties? Ervaar je bepaalde noden? Zie je mogelijkheden tot samenwerking rond bestaande acties? BIZ is steeds bereid om een mogelijke samenwerking te bekijken!