Hulpverleners budget- en schuldhulp binnen het samenwerkingsverband

Vormingspakket rond specifieke thema's

In 2016 sloegen het Sociaal Huis Oostende en BIZ - in het kader van een Impulssubsidie van de provincie West-Vlaanderen - de handen ineen. En er werd - naast de uitwerking van het budgethuis - ingezet op de ontwikkeling van 4 vormingspakketten, rond volgende thema’s  :

 • Energie
 • Budgetvriendelijk en gezond koken
 • Telecom
 • Elektronisch en mobiel bankieren.

Rond elk van deze thema’s is een specifiek en zo concreet mogelijk vormingspakket uitgewerkt. Bij de uitwerking van deze vier pakketten staat  steeds een duidelijk afgebakende doelgroep voorop. Waarbij tijdens de inhoudelijke en methodische uitwerking van deze pakketten rekening werd gehouden met de eigenheid, mogelijkheden en behoeften van deze specifieke doelgroep.  In het kader van de Impulssubsidie van de Provincie West-Vlaanderen werden volgende doelgroepen als prioritair weerhouden:

 • Mensen die in aanmerking komen voor de aanvraag van een leefloon, te bereiken via het Sociaal Huis Oostende en eventuele andere OCMW’s uit de regio;
 • Mensen in de budget-en schuldhulpverlening;
 • Mensen die leven in armoede.

Aanbod vanuit BIZ Noord-West-Vlaanderen:

Elk pakket kan door de partners van BIZ gratis worden ontleend:

 • Periode en duurtijd van de ontlening worden in onderling overleg vastgelegd;
 • Het pakket kan worden opgehaald bij BIZ, Ruddershove 8, te Brugge.

In de ontlening zijn volgende zaken inbegrepen:

 • Gebruik van alle materialen en dit zowel de elektronische als niet elektronische materialen;
 • Het volledige draaiboek/begeleidershandleiding;
 • Bij ontlening wordt het pakket toegelicht (+/- 30 minuten);

Wens je een vormingspakket te ontlenen, doe dan hier je aanvraag en we nemen contact met je op. 

 

vectortekeningen_budgetinzicht

Vormingspakket Energie

 

Vormingspakket Telecom

 

Vormingspakket Gezond en Budgetvriendelijk koken

 

Vormingspakket Elektronisch bankieren