Collectieve Schuldenregeling

Situering van de samenwerking

Doelstelling

Alle actoren betrokken bij de procedure collectieve schuldenregeling samenbrengen om elkaar en elkaars werkcontext beter te leren kennen, om hen te inspireren met bruikbare tools en voorbeelden van goede samenwerking en om samen na te denken over hoe we de samenwerking verder kunnen optimaliseren.  

Optimaal verloop van de procedure & samenwerking binnen CSR

Samen met de enthousiaste partners uit onze regionale werkgroepen ontwikkelden we vanuit BIZ West-Vlaanderen een aantal innovatieve tools om de collectieve schuldenregeling zo vlot mogelijk te laten verlopen. Een transparante communicatie tussen alle betrokken actoren vormt hierbij de rode draad.  

Wat staat verder op til?

  • Verder in dialoog gaan met de arbeidsrechters werkzaam in de provincie om te bekijken hoe we deze tools zo breed mogelijk kunnen implementeren. Daarnaast willen we met hen bespreken op welke punten verdere samenwerking wenselijk is.
  • Vanuit de regionale werkgroepen willen we de thema’s bepalen waarrond we ons verder willen verdiepen.
  • Het is onze bedoeling om op regelmatige basis over dit traject terug te koppelen: via een volgende nieuwsflash, de organisatie van een regionaal dialoogmoment, …
  • Tot slot willen we ernaar streven om elke 2 jaar een provinciaal trefmoment te organiseren waarop we de opgedane inzichten kunnen samenbrengen en verspreiden.

 

vectortekeningen_budgetinzicht

BIZ West-Vlaanderen zet maximaal in op samenwerken binnen de collectieve schuldenregeling