Hulpverleners budget- en schuldhulp binnen het samenwerkingsverband

Bundeling aanbod Budget- en Schuldhulp in de regio

Overzicht aanbod budget-en schuldhulp regio Noord-West-Vlaanderen

Doelgroep:

Hulpverleners, doorverwijzers, advocaat-schuldbemiddelaars

Doelstellingen:

Met deze overzichtelijke bundeling wil BIZ inzetten op de transparantie van het aanbod budget-en schuldhulp in de regio. Dit overzicht wil hulpverleners/doorverwijzers ondersteunen om cliënten gerichter en efficiënter door te verwijzen.

Omschrijving:

Het document bevat een opsomming van alle OCMW's in de regio, waarbij ingegaan wordt op het specifieke aanbod budget- en schuldhulp dat er wordt aangeboden. Daarnaast worden ook de geldende procedures toegelicht (vb. al dan niet werken met een wachtlijst).

Opmerkingen:

Deze lijst wordt jaarlijks ge-updated. BIZ tracht hiermee dit aanbod zo actueel mogelijk te houden. Indien er onvolledigheden/fouten in deze lijst voorkomen, vragen wij u om dit zeker door te geven.

Aanbod vanuit BIZ Noord-West-Vlaanderen:

Dit aanbod kan hier gedownload worden.

vectortekeningen_budgetinzicht

Een duidelijk overzicht van het aanbod budget-en schuldhulp maakt doorverwijzen eenvoudiger, zowel voor de hulpverlener als voor de cliënt