Op zoek naar hulp?

Heb je vragen rond je budget? Heb je schulden of dreig je in de schulden terecht te komen? Weet dat je er niet alleen voor staat. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) bieden een ruim aanbod budget- en schuldhulp aan. Indien nodig maakt men je ook wegwijs naar andere diensten of organisaties.

Voor heel wat mensen is de stap naar hulp echter moeilijk te zetten. Dit is ook te begrijpen. Gevoelens zoals schaamte, onzekerheid en angst kunnen hiermee gepaard gaan. Weten welk hulpaanbod bestaat en waar je ervoor terecht kan, helpt je al een eind op de goede weg.

Er zijn ongeveer een viertal soorten budget- en schuldhulp te onderscheiden, hieronder worden deze verder toegelicht. Indien je meer info wenst over hoe de verschillende OCMW's en het CAW in de regio Noord-West-Vlaanderen deze hulp aanbieden, kan je hier terecht. 
 

 

Budgetbegeleiding

Lukt het minder goed om een overzicht te krijgen op het vlak van je inkomsten en uitgaven? Vind je het moeilijk om je administratie overzichtelijk te houden en de nodige verplichtingen op tijd en stond na te komen? Zie je door de bomen het bos niet meer en dreig je financieel in de knoei te geraken? Dan kan budgetbegeleiding helpend zijn.

Wat houdt dit in?

De maatschappelijk werker stelt samen met jou een budgetplan op, waarin je inkomsten in je uitgaven zijn opgenomen. Eventuele schulden worden ook in dit plan opgenomen. 

De budgetbegeleider geeft je advies en biedt ondersteuning bij je persoonlijke administratie, zodat jij deze zelf beter kunt opvolgen. Op deze manier krijg je een beter overzicht van je inkomsten en uitgaven en krijg je meer grip op je financiële administratie. Je blijft zelf alle betalingen uitvoeren en zelf je budget beheren. De maatschappelijk werker heeft geen toegang tot je rekeningen en voert geen betalingen uit. Het is dus van belang dat je de adviezen en gemaakte afspraken goed opvolgt. 

Budgetbegeleiding is gratis en vrijwillig. De duur is afhankelijk van je behoefte en van de nood. Het doel van dit aanbod is dat je jouw financiële situatie na verloop van tijd volledig zelf in handen kan nemen. Budgetbegeleiding kan gecombineerd worden met het aanbod schuldbemiddeling. Dit hangt echter af van aard en de grootte van de schuldenlast. In bepaalde gevallen kan budgetbeheer een beter alternatief zijn.

Waar kan je hiervoor terecht?

Voor budgetbegeleiding kan je bij het CAW in jouw regio terecht. Bepaalde OCMW's bieden dit ook aan, maar dit is niet bij elk OCMW het geval. Meer informatie hierover kan je verkrijgen via het OCMW in jouw gemeente. Voor een overzicht en de contactgegevens van de OCMW's in de regio Noord-West-Vlaanderen, kan je hier terecht. Een overzicht van de onthaalpunten van het CAW, kan je hier vinden.

 

Voor budgetbegeleiding kan je terecht bij:

vectortekeningen_budgetinzicht

Voordelen

Je krijgt ondersteuning en advies bij de opvolging van je administratie. De maatschappelijk werker maakt samen met jou een budgetplan en indien er schulden zijn kan hij je ondersteunen bij de opmaak van een haalbaar afbetalingsplan. Budgetbegeleiding kan dus gecombineerd worden met schuldbemiddeling. Bij budgetbegeleiding sta je zelf in voor de praktische uitvoering van je geldzaken: rekeningen betalen, afbetalingsplan nakomen, ... Je behoudt het beheer over je eigen budget.

Opgelet!

Je staat zelf in voor de opvolging van je administratie en financiën. Het wel of niet betalen van rekeningen, het wel of niet nakomen van eventuele afbetalingsplannen, ... is jouw verantwoordelijkheid.