Hulpverleners budget- en schuldhulp binnen het samenwerkingsverband

Verontwaardigd !? Signaleer het !

Als hulpverlener signalen oppikken, filteren, benoemen, bespreekbaar maken EN aanpakken is niet steeds evident.

Vanuit de praktijk blijkt dat heel wat hulpverleners en organisaties vaak dezelfde verontwaardiging delen en niet steeds de inhoudelijke en structurele ruimte hebben om hier rond aan de slag te gaan.

We willen hier actiever mee aan de slag gaan en ontwikkelden een digitaal formulier dat toelaten jullie verontwaardiging vlotjes door te kunnen geven. In de hoop zo structurele problemen die die financieel onwelzijn veroorzaken aan te kunnen pakken i.s.m. de betrokken partijen.

We doen een warme oproep om dit document te verspreiden onder (verontwaardigde) collega's en laat van jullie horen !

vectortekeningen_budgetinzicht

Situaties van financieel onwelzijn ? ! Laat van je horen !