Hulpverleners budget- en schuldhulp binnen het samenwerkingsverband

Methodiekendagen

Methodiekendagen

Doelgroep:

Hulpverleners budget- en schuldhulp, leerkrachten, CLB- medewerkers, medewerkers Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen, ...

Doelstellingen:

Via een concreet aanbod wil BIZ Noord-West-Vlaanderen hulpverleners inspiratie en handvaten bieden om op een constructieve, creatieve en inhoudelijk onderbouwde manier in te zetten op budget- en schuldhulp binnen de regio.

Algemene omschrijving:

De dag start steeds met een plenair moment waarin ingegaan wordt op de werking van een relevante dienst/organisatie, of waarbij er stil gestaan wordt bij een relevant thema. Daarna wordt er via een aanbod van workshops ingegaan op concrete goede praktijken van binnen en buiten de regio.

BIZ tracht steeds een zo divers, kwalitatief en relevant mogelijk aanbod samen te stellen. Op basis van de input en noden binnen het netwerk gaan de medewerkers op zoek naar sprekers en organisaties die voor dit aanbod een inhoudelijke meerwaarde kunnen betekenen. Daarnaast wordt er getracht om van dit moment ook een netwerkmomet te maken, waarbij hulpverleners van verschillende diensten elkaar kunnen ontmoeten met ruimte voor uitwisseling.

Opmerkingen:

Voor deelname aan dit aanbod wordt aan de deelnemers een beperkte bijdrage gevraagd.

Aanbod vanuit BIZ Noord-West-Vlaanderen:

Dit aanbod wordt 2-jaarlijks georganiseerd. Insteken wat betreft programmatie zijn steeds welkom. 

vectortekeningen_budgetinzicht

BIZ tracht steeds een zo divers, kwalitatief en relevant mogelijk aanbod samen te stellen.