Hulpverleners budget- en schuldhulp binnen het samenwerkingsverband

Ingrediëntenboek Slim Budget

Ingrediëntenboek Slim Budget

Doelgroep:

Hulpverleners, leerkrachten en alle andere personen die inidividueel of in groep aan de slag willen gaan rond het thema budget- en schulden.

Doelstellingen/omschrijving:

Het ingrediëntenboek biedt naast een aantal inhoudelijke kaders met betrekking tot het thema, en verzameling van methodisch materiaal om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Opmerkingen:

Aanvullend op dit aanbod kunnen partners van BIZ het gratis aanbod 'Slim Budget' aanvragen.

Aanbod vanuit BIZ Noord-West-Vlaanderen:

Het volledige ingrediëntenboek is integraal te downloaden. Partners van BIZ kunnen via de loginpagina alle werkbladen in wordversie downloaden, zodat de inhoud van de werkbladen aangepast kan worden op maat van de doelgroep.

Interesse? Neem dan contact op.

vectortekeningen_budgetinzicht

Aan deze bundeling is een gratis vormingsaanbod gekoppeld voor partners van het samenwerkingsverband