Hulpverleners budget- en schuldhulp binnen het samenwerkingsverband

Inventaris tools budget- en schuldhulp

Inventaris methodieken en tools

Doelgroep:

Hulpverleners, opvoeders, leerkrachten

Doelstellingen:

Met de inventaris wordt een gestructureerd en toegankelijk overzicht geboden van tools, methodieken, links en app's met betrekking tot het thema budget en schulden.

Omschrijving:

Het aanbod wordt gestructureerd weergegeven en jaarlijks bijgewerkt en aangepast. 

Opmerkingen:

Heb je zelf interessente input voor deze inventaris. Geef het ons zeker door.

Aanbod vanuit BIZ Noord-West-Vlaanderen:

Dit aanbod is vrij te downloaden. 

vectortekeningen_budgetinzicht

De inventaris biedt leerkrachten en hulpverleners een gestructureerd overzicht van de de beschikbare tools en werkvormen met als centraal thema budget- en schuldhulp.