Kinderen van het basisonderwijs

Vooruit met die bank! Een klare kijk op geld

Vooruit met de bank! Een klare kijk op geld

Doelgroep:

3de graad lager onderwijs

Doelstellingen:

In het pakket voor het basisonderwijs maken de leerlingen kennis met algemene financiële begrippen. Dit gaat van de geschiedenis van het geld en een overzicht van de verschillende betaalmiddelen tot zinvol omspringen met zakgeld.

Algemene omschrijving:

Het spel, ontwikkeld door KBC bank, biedt mogelijkheden tot een maatschappelijk klasgesprek. Volgende vragen kunnen aan bod komen: Welke keuzes hebben er toe geleid dat leerlingen het spel al dan niet succesvol konden beëindigen? Met welke verleidingen spelen er in onze maatschappij? Hoe kan je hier op een goede manier mee omgaan? Wat kan er misgaan en wat kan de invoed hiervan zijn op je financiële situatie? Hoe kan je je hier op voorbereiden? … Het pakket bevat een handleiding, werkboekjes, een spelbord en een CD-rom met allerhande werkmateriaal.

Opmerkingen:

Scholen en organisaties die dit wensen kunnen het spel gratis bestellen.

Aanbod vanuit BIZ Noord-West-Vlaanderen:

Partners van BIZ Noord-West-Vlaanderen kunnen dit spel gratis ontlenen. Indien gewenst kan een medewerker van BIZ een beknopte toelichting bieden aan de ontlener(s) omtrent de werking van het spel. Interesse? Neem dan contact op.

vectortekeningen_budgetinzicht

In het pakket voor het basisonderwijs maken de leerlingen kennis met algemene financiële begrippen. Dit gaat van de geschiedenis van het geld en een overzicht van de verschillende betaalmiddelen tot zinvol omspringen met zakgeld.