Advocaat-Schuldbemiddelaars

Situering

Doelstelling

Alle actoren betrokken bij de procedure collectieve schuldenregeling samenbrengen om elkaar en elkaars werkcontext beter te leren kennen, om hen te inspireren met bruikbare tools en voorbeelden van goede samenwerking en om samen na te denken over hoe we de samenwerking verder kunnen optimaliseren.  

Optimaal verloop van de procedure & samenwerking binnen CSR

Samen met de enthousiaste partners uit onze regionale werkgroepen ontwikkelden we vanuit BIZ West-Vlaanderen een aantal innovatieve tools om de collectieve schuldenregeling zo vlot mogelijk te laten verlopen. Een transparante communicatie tussen alle betrokken actoren vormt hierbij de rode draad:  

 • Folder SOS Schulden: een plooifolder met een beknopt een overzicht van het aanbod financiële hulpverlening; om preventief te verspreiden via o.a. sociaal huis, huisartsen, mutualiteiten, ...
 • Brochure CSR (nederlandstalige versie) en (franstalige versie) :  een uitgebreidere brochure over het verloop van de collectieve schuldenregeling in klare taal, met een visuele tijdlijn; om gericht te verspreiden met de nodige toelichting via OCMW & CAW, advocatuur, justitiehuizen, ...
 • Checklist opmaak verzoekschrift: een overzicht van alle gegevens en documenten die de verzoeker moet verzamelen voor de opmaak van het verzoekschrift
 • Afsprakennota tussen verzoeker & schuldbemiddelaar: een communicatietool met alle thema’s die idealiter besproken worden tussen de verzoeker en de schuldbemiddelaar:
  • Persoonsgegevens en contactgegevens
  • Algemene informatie en afspraken omtrent de procedure CSR
  • Overzicht en afspraken m.b.t. de inkomsten
  • Afspraken m.b.t. het leefgeld: op welke frequentie, welk bedrag, wat moet hiermee vergoed worden, …
  • Afspraken m.b.t. de uitgaven: wie betaalt welke uitgaven, wat met onvoorziene kosten, medische kosten
  • Afspraken m.b.t. het jaarverslag
  • Afspraken m.b.t. het einde van de procedure
 • Tool pro-actieve rechtenverkenning: een schematisch overzicht van de meest voorkomende rechten, tussenkomsten & premies om het inkomen van de verzoeker te maximaliseren waar mogelijk; doel is de reflex tot rechtenverkenning aan te wakkeren en de betrokken schuldbemiddelaar te stimuleren tot gerichte doorverwijzing van de verzoeker om de toepasbare rechten te activeren

Wat staat verder op til?

 • Verder in dialoog gaan met de arbeidsrechters werkzaam in de provincie om te bekijken hoe we deze tools zo breed mogelijk kunnen implementeren. Daarnaast willen we met hen bespreken op welke punten verdere samenwerking wenselijk is.
 • Vanuit de regionale werkgroepen willen we de thema’s bepalen waarrond we ons verder willen verdiepen.
 • Het is onze bedoeling om op regelmatige basis over dit traject terug te koppelen: via een volgende nieuwsflash, de organisatie van een regionaal dialoogmoment, …
 • Tot slot willen we ernaar streven om elke 2 jaar een provinciaal trefmoment te organiseren waarop we de opgedane inzichten kunnen samenbrengen en verspreiden.

 

vectortekeningen_budgetinzicht

BIZ West-Vlaanderen zet maximaal in op samenwerken binnen de collectieve schuldenregeling