MAATREGELEN CORONA

ENERGIE

Elke werknemer (uit Vlaanderen) die tijdelijk werkloos werd door de corona-crisis, krijgt van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming voor 1 maand voor de betaling van de water-en energiefactuur. 

De tegemoetkoming bedraagt €202,68 per werknemer die tijdelijk of deeltijds tijdelijk werkloos werd door de corona-crisis. De tegemoetkoming wordt automatisch gestort op de rekening van de werknemer. 

Opgelet: Men moet wel nog steeds de facturen van de water- of energieleverancier betalen!

Zolang de strikte corona-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit. 

Voor meer informatie, klik hier.

opschorting betaling Energielening

Personen die een energielening hebben bij het Energiehuis krijgen automatisch een uitstel van kapitaalsterugbetaling van de ernergieleningen voor 3 maanden. Het uitstel gaat in vanaf vervaldagen op 20 april. Leners die hun afbetaling gewoon verder willen laten lopen, kunnen dat aan hun energiehuis laten weten.

Meer info vind je hier

vectortekeningen_budgetinzicht

XX