MAATREGELEN CORONA

ENERGIE

Elke werknemer (uit Vlaanderen) die tijdelijk werkloos werd door de corona-crisis, krijgt van de Vlaamse overheid een financiële tegemoetkoming voor 1 maand voor de betaling van de water-en energiefactuur. 

De tegemoetkoming bedraagt €202,68 per werknemer die tijdelijk of deeltijds tijdelijk werkloos werd door de corona-crisis. De tegemoetkoming wordt automatisch gestort op de rekening van de werknemer. 

Opgelet: Men moet wel nog steeds de facturen van de water- of energieleverancier betalen!

Zolang de strikte corona-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit. 

Voor meer informatie, klik hier.

vectortekeningen_budgetinzicht

XX