MAATREGELEN CORONA

BELASTINGEN

STEUNMAATREGELEN VOOR PARTICULIEREN

De FOD Financiën geeft 2 maanden uitstel van betaling voor de personenbelasting (aanslagjaar 2019).

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

Meer info vindt u hier

 

STEUNMAATREGELEN VOOR ONDERNEMINGEN / ZELFSTANDIGEN

Ondernemingen/zelfstandigen die hinder ondervinden tgv het corona-virus kunnen steunmaatregelen aanvragen voor volgende schulden: 

  • bedrijfsvoorheffing
  • btw
  • personenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • rechtspersonenbelasting.

De steunmaatregelen zijn het aanvragen van een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of de kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling van de schulden. 

De aanvraag moet wel ingediend worden tegen uiterlijk 30 juni 2020.

Meer informatie vindt u hier

vectortekeningen_budgetinzicht