MAATREGELEN CORONA

KREDIETEN

UITSTEL BETALING HYPOTHECAIR KREDIET

Heeft men ten gevolge van de coronacrisis moeilijkheden om het hypothecair krediet terug te betalen, dan kan men bij zijn bank uitstel van afbetaling vragen.  Banken kunnen uitstel van betaling geven tem 31 oktober zonder dat daarvoor extra kosten worden aangerekend. 

De interesten van de uitgestelde periode zullen wel achteraf berekend worden (de intresten vallen dus niet weg). Heb je een gezinsinkomen die na aftrek van de kredieten lager is dan 1700€ dan vallen de interesten wel weg.

Personen die uitstel willen aanvragen dienen contact op te nemen met hun bank. Heeft men een sociale lening, dan neemt men best zo snel mogelijk contact met de betrokken kredietverstrekker.:

  • sociale kredietmaatschappij
  • de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
  • het Vlaams Woningfonds 

MAATREGELEN FINANCIÊLE SECTOR

Mensen die in financiële problemen komen, door de corona-crisis, worden aangeraden om een gesprek aan te gaan met hun bankier. 

De financiële sector heeft enkele maatregelen uitgewerkt om deze mensen te ondersteunen. 

De maatregelen vindt u hier

BETALINGSUITSTEL KREDIETEN: duidelijkheid over de regels

Sinds 31 maart is er meer duidelijkheid over de regels voor bedrijven die uitstel willen vragen voor hun kredieten. Meer hierover lees je hier.

vectortekeningen_budgetinzicht