MAATREGELEN CORONA

WONEN

Impact maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis op het HUURRECHT

Ter bestrijding van het nieuwe coronavirus (COVID 19) heeft de overheid een aantal beperkende maatregelen uitgevaardigd. Door alle niet-essentiële verplaatsingen te verbieden, hoopt men de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.


De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de normale werking van de private en sociale huurmarkt. In het document 'Impact maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis op het huurrecht' vindt u antwoorden op een aantal vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de verhuring van private en sociale woningen in het Vlaamse Gewest.


De antwoorden in deze nota zijn gebaseerd op de stand van zaken op 27 maart 2020. De instructies van de Nationale Veiligheidsraad kunnen steeds worden aangepast, in welk geval ook de antwoorden in deze nota zullen worden bijgewerkt.

 

Meer info vindt u op https://www.wonenvlaanderen.be/nieuws/impact-maatregelen-ter-bestrijding-van-de-coronacrisis-op-het-huurrecht.

Tijdelijk verbod op uithuiszettingen

De Vlaamse Regering heeft beslist om uithuiszettingen tijdens de gelding van de beperkende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad genomen vanaf 12 maart 2020 tijdelijk niet toe te laten. 

De Vlaamse minister van Wonen vaardigde een verduidelijkende omzendbrief uit over het tijdelijk verbod op gerechtelijke uithuiszettingen, ingevoerd als tijdelijke maatregel om de gevolgen van de beperkende coronamaatregelen op de private en sociale huurmarkt te temperen.

Het verbod is wel enkel geldig voor gerechtelijke uithuiszettingen die voortvloeien uit woninghuurgeschillen die werden uitgesproken door een vrederechter (of in beroep door de burgerlijke rechter van de rechtbank van eerste aanleg).

Het verbod gaat ook enkel over de uitvoering van de uithuiszetting. Een vrederechter kan dus wel nog steeds uithuiszettingen uitspreken, maar de uitvoering ervan wordt opgeschort.

Deze  maatregel loopt  tot 17 juli 2020.

 

 

 

 

 

MOEILIJKHEDEN MET HET BETALEN VAN DE HUUR?

Huurders die door de crisis hun huur niet kunnen betalen, kunnen steeds een afbetalingsplan voorleggen aan hun verhuurder. Verhuurders zijn evenwel niet verplicht om dit te aanvaarden. Meer informatie hoe men moet omgaan met dergelijke situatie vindt u terug op de site van de huurdersbond.

vectortekeningen_budgetinzicht