MAATREGELEN CORONA

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT OF ECONOMISCHE REDENEN

Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis

Werkgevers die werknemers tijdelijk werkloos moeten stellen, zullen hiervoor een beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De versoepelde toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt in principe voor de periode tussen 13 maart tot 30 juni 2020.

De werknemer zal 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro) als uitkering ontvangen. Hierop wordt nog bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. De RVA zal bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering een complement van 5,63 euro per werkloosheidsdag betalen (in een zesdagenstelsel). Dit komt neer op zo’n 150 euro per maand.  Bovendien worden de dagen tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de jaarlijkse vakantie.

De RVA krijgt zeer veel aanvragen binnen voor tijdelijke werkloosheid. Veel mensen zitten voor het eerst in het systeem en voor hen moet telkens een nieuw dossier worden aangemaakt. Dit vraagt tijd en om te vermijden dat mensen op eind van de maand niet kunnen betaald worden omdat hun dossier niet volledig rond is, krijgt men al een voorschot. Alles wordt echter in het werk gesteld om het volledig bedrag van meet af aan uit te betalen. De mensen die een voorschot ontvangen krijgen nadien het saldo.

 

Opgelet: De uitbetalingsinstelling voor de werkloostheidsuitkering zal het rekeningnummer niet kennen van werknemers die niet gekend zijn bij een vakbond of het HVW. Werknemers die dus op tijdelijke werkloosheid terug vallen doen er goed aan om zich online aan te melden bij het HVW (gratis) of bij een vakbond (ACV, ABVV of ACLVB). Via de online applicatie kunnen ze hun gegevens en bankrekeningnummer achterlaten. 

Kan men dit niet online in orde brengen,  kan het document manueel invullen en opsturen naar hvw, of vakbond.

 

Wat als je al werkloos was vóór de crisis?

Was je al werkloos vóór de crisis dan veranderd er niet veel.

- Als werkzoekende is het de bedoeling dat je blijft solliciteren.

- De afspraken met de controlediensten worden wel uitgesteld.

- De controlekaart moet je blijven invullen en op tijd indienen. Digitaal kan dit al 5 dagen voor het einde van de maand.

inschakelingsuitkering

Wanneer je een inschakelingsuitkering krijgt en deze komt te vervallen, dan zal deze automatisch verlengd worden.

 

Meer informatie over de genomen maatregelen vindt u ook terug op de nieuwssite van de VRT: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/07/op-welke-financiele-steun-kan-u-rekenen-in-coronatijden-alles-h/

vectortekeningen_budgetinzicht