MAATREGELEN CORONA

MEDISCHE KOSTEN

VERMOEDEN VAN BESMETTING MET CORONA

Ga niet zomaar naar je huisarts
Neem telefonisch contact op en vraag om advies.

De huisarts factureert rechtstreeks aan het ziekenfonds via de derdebetalersregeling.

De huisarts kent de risicocriteria én weet of je in aanmerking komt voor een kosteloze test.

Voldoe je als patiënt aan de voorwaarden om ‘verdacht’ te zijn voor besmetting, dan mag men je in een referentielaboratorium testen. Deze test moet de patiënt niet zelf betalen.

Voldoe je niet aan voorwaarden, dan kan de factuur van het uitvoerende labo oplopen tot 75 euro.


Ga niet zomaar naar spoed

Ten onrechte naar spoed kost geld !!
Het remgeld in het honorarium van de arts die je behandelt varieert naargelang de situatie. (Je bent naar de spoeddienst verwezen door de huisarts of gebracht met de dienst 112? Je bent niet verwezen door de huisarts of niet gebracht met de dienst 112?)

Kost van ziekenvervoer

Aan elk ziekenvervoer hangt een kostenplaatje vast.
Voor dringend ziekenvervoer kan er mogelijks beroep gedaan worden een tegemoetkoming via het ziekenfonds.
Niet-dringend ziekenvervoer wordt doorgaans vastgesteld op basis van een standaard tarief, afhankelijk van stadszone, afstand, … en kan eventueel vermeerderd worden met supplementen.
Het is vaak goedkoper om via eigen ziekenfonds een beroep te doen op deze organisaties.


Verblijfskosten in het ziekenhuis

Bij een verplichte quarantaine in het ziekenhuis, ongeacht of je wel of niet ziek bent, geldt de terugbetaling door de ziekteverzekering. Bij een verblijf op een speciale quarantaine-afdeling mogen geen supplementen worden gevraagd.


Neem zeker ook een kijkje op de websites van de ziekenfondsen voor meer informatie rond de kosten.

Is jouw cliënt niet aangesloten bij een ziekenfonds en bevindt hij/zij zich in een precaire verblijfssituatie? Alle informatie is verzameld op https://medimmigrant.be/

BELANGRIJKE INFORMATIE MUTUALITEITEN!

CM

De CM melde ons het volgende: 

Bij ziekte is het belangrijk dat men weet dat er nog steeds een vertrouwelijk document moet binnen komen om de verlening van de ziekteperiode aan te vragen. Dit vertrouwelijk document  mag al per mail doorgestuurd worden, maar moet ook steeds op papier binnenkomen. De diagnose quarantaine of vermoeden van corona is geen geldige reden. Luchtweginfectie wel.

De contacten met de adviseur zullen telefonisch verlopen. Ons nummer verschijnt als een privénummer. Wil je doorgeven dat het heel belangrijk is om op te nemen of terug te bellen! Men kan de ziekte-uitkering verliezen als er geen contact geweest is met onze adviseur.

Het is ook heel belangrijk om medische verslagen te bezorgen. Deze mogen ook per mail. Maar moeten zeker leesbaar zijn! Best ook steeds een papieren versie bezorgen.

vectortekeningen_budgetinzicht